o mně

Markéta Janáčková                                       

Česky / English

klavíristka a hudební režisérka, vystupuje jako sólistka a komorní hráčka na koncertních pódiích v Čechách i v zahraničí - Španělsko, Francie, Německo, Dánsko, Švédsko, Maďarsko, Itálie, Belgie, Kanada, Kypr, Ukrajina, Čína. Spolupracovala s Pražským komorním orchestrem, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín aj.

Markéta Janáčková dostala řadu pozvání k účinkování na významných našich i mezinárodních pódiích - mezinárodní veletrh MIDEM v Cannes (koncert nahráván LIVE Radio France), francouzská Opera National - Studio Bastille, mezinárodní festival v Montreálu, prestižní Nadace Juan March v Madridu, festival Pražské jaro, Janáčkův Máj, festival L.van Beethovena, aj. Je držitelkou ceny Naděždy Pochlebinové - Sažinové, která je udělována nejlepším absolventům AMU oboru klavír, pravidelně nahrává pro Český rozhlas a ČT.

Od roku 1999, kdy byla pozvána k účasti na mezinárodním projektu "Zum Gedenken an die Theresienstadter Komponisten" (Hamburk, Praha), se věnuje tematice židovských "terezínských" autorů. S díly terezínských autorů vystoupila rovněž na koncertě nahrávaným německou TV ZDF v Terezíně a na Festivalu zakázané hudby v Terezíně, program představila také publiku v Dánsku - v Gilleleje a v Kodani na mezinárodní konferenci October ´43 a v Naestvedu - výstava Judity Matyášové "Sofiina volba po Česku", dále pak v Mnichově, Dusseldorfu a Štrasburku. Již během studií byla podpořena Nadací Gideona Kleina.

Absolvovala pražskou HAMU ve třídě doc. B. Krajného, studia ukončila absolventským koncertem v roce 2000 s Moravskou filharmonií Olomouc. Ve svém uměleckém růstu pokračovala a nadále jej prohlubovala účastí na mistrovských kurzech v Paříži u S. Babayana, v Praze u J. Banowetze a na Schola Cantorum v Paříži u E. Indjice.

Markéta Janáčková je zakladatelkou Janáčkova tria (2001), se kterým v roce 2006 realizovala první CD s díly W.A.Mozarta, J.Suka a A.Dvořáka. O dva roky později pak, u příležitosti 10.výročí úmrtí autora, CD "Komorní dílo Alfreda Schnittkeho" na objednávku francouzského vydavatele Praga Digitals (distribuce Harmonia Mundi). Zatím poslední její CD s Janáčkovým triem vyšlo v roce 2012 (label Supraphon) a představuje kompletní klavírní tria českého skladatele Josefa Bohuslava Foerstera.

Od roku 2009 působí jako hudební režisérka Českého rozhlasu. Věnuje se také pedagogické činnosti a vyučuje klavír na English Intenational School Prague.


Pianist, music director and piano teacher, she performs as soloist and chamber player at concert venues both in her native Czech Republic and abroad - in Spain, France, Germany, Denmark, Sweden, Hungary, Italy, Belgium, Canada, Cyprus, Ukraine, China; she can boast cooperation with such orchestras as the Prague Chamber Orchestra, the Moravian Philharmonic, and the Bohuslav Martinů Philharmonic.

Markéta has accepted invitations to appear in major national and international cultural events such as the concert organized by the MIDEM International Music Fair in Cannes (recorded live by Radio France); at the French Opera National -Studio Bastille in Paris; the Montreal International Festival; the prestigious Fundación Juan March in Madrid; the Janacek May International Music Festival; the Ludwig van Beethoven Festival; the Prague Spring, to name but the major ones. A winner of the Naděžda Pochlebinová-Sažinová Prize, awarded to the Prague´s Academy of Performing Art´s best piano graduates, she was also a recipient of the Gideon Klein Foundation support during her studies; Markéta makes regular recordings for Czech Radio and Czech Television.

In 1999 she was invited to participate in an international project with the title "Zum Gedenken an die Theresienstadter Komponisten" (In Memory of the Composers of Terezín)- Hamburg, Praha, and since then she has focussed her attention on the works of Jewish composers imprisoned in Terezín. She interpreted several of their works at a concert recorded by the German ZDF TV channel as part of the Terezín Festival of Forbidden Music.

In 2013 she made three concert appearances in Denmark - in Gilleleje, then at the October 43 International Conference in Copenhagen, and at the Judita Matyášová exhibition called "Sophie's Choice - the Czech Way" in Naestved.

Markéta graduated from Prague´s Academy of Performing Arts (HAMU) having studied piano under Boris Krajný. In her graduation concert in 2000, she was accompanied by the Moravian Philharmonic of Olomouc. She further pursued her piano studies participating in master classes of S. Babayan in Paris, with J. Banowetz in Prague, and under E. Indjic at the Schola Cantorum in Paris.

The founder of the Janacek Trio in 2001, Markéta Janáčková made the first CD of trio recordings with music by Mozart, Josef Suk and Antonín Dvořák in 2006. Two years later, a second CD, Chamber Works of Alfred Schnittke, was released, commissioned by the French label Praga Digitals (for Harmonia Mundi stores) to mark a decade since the composer´s death. Her latest CD of Janaček Trio came out in 2012 under the Supraphon label and contains complete piano trios by the Czech composer Josef Bohuslav Foerster.

Since 2009 Markéta has been cooperating with the Czech Radio as music director. Her teaching activities include piano instruction at the English International School of Prague.